Saradnja

Prvi korak je sklapanje Ugovora sa novim klijentom, u kojem su definisani uslovi saradnje kao i termini obilazaka u skladu sa Vašim potrebama.

Nakon potpisivanja ugovora, dostavljamo Vam adekvatnu namjensku ambalažu za odlaganje otpadnog jestivog ulja.

U skladu sa dogovorenim terminima obilazaka prema Vašim potrebama, naša terenska ekipa će doći do Vašeg objekta, preuzeti ispunjenu posudu otpadnim uljem i zamijeniti je čistom ambalažom za odlaganje. Tom prilikom ćete dobiti dokument o preuzetoj količini.

Na kraju svakog mjeseca dobićete Dokument o kretanju otpada u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom, sa zbirnom količinom otpadnog jestivog ulja preuzetog iz Vašeg lokala. Dokument o kretanju otpada će biti popunjen prema Pravilniku o obrascu Dokumenta o kretanju otpada i uputstvu za njegovo popunjavanje.

U četiri jednostavna koraka ne samo da olakšavate svoje poslovanje već ste i društveno odgovorni jer odlažete svoj otpad na Zakonom propisan način i doprinosite očuvanju životne sredine a samim tim i ljudi.

POZOVITE NAS I VAŠ OTPAD ĆE POSTATI NAŠA BRIGA 069 500 421

Ne postoji PLANeta B. Reciklirajte.